Test jeres digitale modenhed

Svar på 9 spørgsmål og få en fortrolig sammenligning med jeres branche og anbefalinger til hvordan I bliver bedre på hvert område

Få lejlighedsvise artikler om digitalisering af processer. Du kan altid framelde dig.

Procesoverblik

Et proceshierarki, eller procesarkitektur, giver et klart overblik over alle jeres processer. Dette udgør mulighedsrummet for jeres digitalisering af arbejdsgange.

Hvilket udsagn beskriver bedst organisationens procesoverblik?

Arbejdsgange

Nøgleprocesser er dokumenteret i et ensartet format for at give mulighed for overblik og sammenligning. Det betyder, at alle kan forstå hvordan, at arbejdet udføres i dag. Uden en stabil måde at arbejde på, så sker digitalisering på et usikkert fundament.

Hvilket udsagn beskriver bedst jeres arbejdsgange?

Topledelsens digitale erfaring

Topledelsen har digital erfaring og viden. Det betyder, at organisationen har en realistisk chance for at komme i mål med ambitiøse digitaliseringsprojekter.

Hvad beskriver bedst topledelsens digitale viden?

Procesejerskab

Processejere er udpeget og aktive for at sikre, at processerne afspejler, hvordan organisation virkelig arbejder. Dette betyder bredt ejerskab og bevidsthed omkring flow og værdiskabende aktiviteter.

Hvad beskriver bedst jeres tilgang til procesejerskab?

Medarbejderinvolvering

Medarbejdere udfører processer konsekvent på tværs af virksomheden. Det betyder, at der er en reel fælles måde at arbejde på - styret af et fælles sprog for, hvem der gør hvad, og hvordan det gøres.

Hvad beskriver bedst jeres medarbejderes involvering i procesarbejdet?